注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

田草青青

离离田草,黄又复青。

 
 
 

日志

 
 
关于我

不要戚戚于自己的位置、年龄、环境和收入,最重要的是我们的思想正在向什么方向移动。

网易考拉推荐

2008年中考语文模拟试题  

2010-06-15 12:12:29|  分类: 原创命题 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

2008年中考语文模拟试题

(原创命题:黄华斌  QQ 645152034,本卷已刊于〈语文周报〉,并获荆州市模拟命题竞赛一等奖

说明:本卷共七大题29小题,满分120分,时间120分钟

 

一、(共4分)全卷书写分。

二、(共22分)完成下面1-7小题。

1.正确拼读:给句中加点的词语注音。(2分)

那树有一点佝(  )偻,露出老态,但是坚固稳定,树顶像刚炸开的焰(  )火一样繁密。认识那棵树的人都说,有一年,台风连吹两天两夜,附近的树全被吹断,房屋也倒坍(  )了不少,只有那棵树屹(  )立不摇,而且据说,连一片树叶都没有掉下来。

2.成语积累:在下面文中的横线上填写一组意义相近的成语。(2分)

他本是个整天跑野马的孩子,从早到晚关在家里,难受得屁股下         ,身上      

(选自《蒲柳人家》)

3.美句学用:下面的一段文字是2007年全国助人为乐模范“致敬辞”,请你仿照句子表达的特点,为“人民教师”或“奥运健儿”写一则“致敬词”,注意体现其职业特点。(3分)

示例:善行无疆。是你们,用自己平凡的举动,帮助那些贫病幼弱者,让他们感受到社会大家庭的温暖;是你们,用包容世界的同情心,显示了人生价值的所在,让爱与付出成为了社会和谐的主旋律——向你们致敬!

                                                                             

                                                                            

4.综合实践:根据下面的材料,用一句话概说名城“荆州”: (3分)

荆州,是国务院首批公布的24座历史文化名城之一。禹划九州,始有荆州。荆州地处长江中游、江汉干原腹地,是产生与黄河流域中原文化辉映并重,可与古希腊、古罗马文化相媲美的楚文化的发祥地。春秋战国时期,楚国20代君王定都荆州达411年。三国时期,三国争雄在这里留下了许多脍炙人口的故事。荆州境内,关公庙、华容道、乌林古战场等历史遗迹俯拾即是。至今保存完好的周长10.5公里的荆州古城墙,被誉为“中国南方不可多得的完璧”。随着举世瞩目的三峡工程建设和长江经济带的开放开发,荆州的地理区位优势明显凸现。

                                                                             

5.微型阅读:读下面的片断,回答问题。(2分)

海鸥在暴风雨到来之前呻吟着,——呻吟着,它们在大海上面飞窜,想把自己对暴风雨的恐惧,掩藏到大海深处。

海鸭也呻吟着,——这些海鸭呀,享受不了生活的战斗的欢乐,轰隆隆的雷声就把它们吓坏了。

愚笨的企鹅,畏缩地把肥胖的身体躲藏在峭崖底下……

只有高傲的海燕,勇敢地、自由自在地,在翻起白沫的大海上面飞翔。

①形象概括:

这是一群                        的海鸟;一群                        的海燕。

②写法探究:这段文字在表现手法上的主要特点是                                  

6.诗词赏析:阅读《武陵春》,答题。(2分)

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艨舟,载不动许多愁。

①诗中直抒胸臆的细节是:                 

②赏析词的末句,说说这种写法的好处。

                                                                              

7.诗文默写:按照提示补写相应的诗文。(8分)

①对月感怀句:共看明月应垂泪,                    

②望水兴叹句:过尽千帆皆不是,                    

③登楼抒情句:而或长烟一空,        ,浮光跃金,         ,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有                                      

④谏臣论道句:臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。                                                          :由此观之,王之蔽甚矣。”

三、(共8分)完成下面8-11小题。

出师表(节选)

①宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必得裨补阙漏,有所广益。

③将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

④亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

8.解释短语。(2分)

①作奸犯科                             ②悉以咨之                          

③优劣得所                             ④性行淑均                          

9.翻译句子。(2分)

①此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。

                                                                                

②先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

                                                                             

10.理解简答。(2分)

①概括第二、三两段的主要内容:

                                                                              

②从内容上看,第②、③段与第④段之间有着怎样的联系?

                                                                              

11.选出下列选项中词义相同的一项:(  )(2分)

A.以:以昭陛下平明之理    是以众议举宠为督

B.之:愿陛下亲之信之       悉以咨之

C.可计日而待也  而或长烟一空

D.则汉室之隆 入则无法家弼士

四、(共12分)完成下面12-17小题。

母亲练习喝咖啡

易利霞

母亲近来有些奇怪,每天嚷着要喝咖啡。我虽然满腹狐疑,但还是会为她冲上一杯。母亲总是先端起杯子,深深地吸一口气,然后一闭眼,仰起脖子咕咚咕咚一口气灌下去。看她那样子,比别人喝中药还痛苦。

“您这是何苦呢?”我在一旁嘀咕道。母亲将一颗糖含进嘴里“冲苦”,然后不服气地说:“怎么?就兴你们年轻人喝这洋玩意儿,我们老家伙就没资格吗?”我无可奈何地摇摇头:“真是老小老小,一点没错!”

如此折腾几次后,母亲这“赶新潮”的举动引起了身体的反抗:她的老胃病又犯了。持续的胃痛让母亲在床上辗转反侧、彻夜难眠。把她强拉到医院看了,医生说可能与摄入刺激性的饮食有关。那不就是咖啡惹的祸吗?

回家后,我毫不客气地“训斥”了母亲一顿:“您都这把年纪了,还赶什么时髦!不知道有胃病的人要少喝咖啡吗?怎么越老越不懂事呢?”

母亲满脸惭愧,嗫嚅地说:“都怪我这身体不争气,尽给你们添麻烦。本来我想练习喝点咖啡,免得每次送苗苗去舞蹈训练班的时候,都在车上打瞌睡,万一发生什么事,我连外孙女都保护不了!”

我呆住了,想起不久前,单位的一位同事带着孩子回老家,在一个拐弯处,车子转得太急,一下子发生侧翻,滚进旁边十几米的深沟里。幸亏当天上车前同事喝了一杯咖啡,车子出事的时候她很清醒,一把将孩子牢牢地搂进怀里。在那场事故中,有很多人在睡梦中被甩出车外,或死或重伤,只有同事的孩子,由于有母亲的怀抱保护,连一点擦伤都没有!

我记得回家后和母亲说过此事,哪知道竟被母亲记在心里了!以前总听母亲唠叨:年纪大了,晚上睡不着,白天只要坐下来就爱打瞌睡,特别是在车上,有好几次送苗苗都差点坐过站。

原来母亲自从听我讲了那件事后,想到每天、每分钟都有可能发生的意外,感到害怕不已。为了让自己能时时清醒地守护在外孙女的身边,她不顾多年的胃病和不喜欢的咖啡苦味,决定练习喝咖啡。

“我想总有一天会喝习惯的,哪知道反倒给你们添了麻烦!”母亲反复地忏悔。我把脸埋进母亲的怀里,流下了惭愧和感动的泪水。

是啊,天下所有的母亲,总是时时刻刻永不疲倦地睁着警惕的眼睛,因为要保护她们的孩子。

(选自《读者》2007年第3期)

12.本文最能表现母亲形象的一句话是:(2分)

                                                                            

13.从内容与结构的角度说说第一段文字的表达作用:(2分)

                                                                             

14.举例说明本文的“悬念”与“释疑”或“伏笔”与“照应”: (2分)

                                                                              

                                                                              

15.文章说“我把脸埋进母亲的怀里,流下了惭愧和感动的泪水。”读完本文,说一说“我”的“惭愧”与“感动”:(2分)

“我惭愧”,是因为                                                                    

“我感动”,是因为                                                          

16.最后一段文字可以删去吗?说一说你的看法:(2分)

                                                                          

17.结合自己的亲身经历,用精练而形象的语言说一说母亲是“永不疲倦地睁着警惕的眼睛保护子女”的感动细节:2分)

                                                                           

五、(共12分)完成下面17-22小题。

渐行渐远的“长江女神”

余夫

①被誉为“黄金水道”的万里长江,气势雄浑,波澜壮阔,不仅给沿江人民以舟楫之便,而且蕴藏着丰富的水生生物资源。世界瞩目的珍稀动物白鳍豚就生活在这里。

②白鳍豚又叫白鱀豚、扬子江豚,渔民多简称为白鱀白旗。它的体态矫健优美,体长为2米左右,体重100200千克,雌兽略小于雄兽。吻部狭长,约有30厘米,上下颌两边密排着130多颗圆锥形的牙齿。前额呈圆形隆起,称为“额隆”。皮肤细膩光滑,背面是浅灰蓝色,腹面是洁白色,鳍的上下两面分别与背面和腹面的颜色一致,是长期适应混浊的江水环境的结果。从水面向下看时,由于水的透明度小,光线暗淡,背部灰色的皮肤和江水混为一体,很难被发现,如果从水底向上看,白色的腹部和水面强烈的光线交织,也很难发现它的存在,这样就可以逃避敌害,也能较容易地接近猎物。

③白鳍豚是很古老的动物,根据化石考证的结果,至少在4000万年前的中新世和上新世就已经存在,比大熊猫还要古老,是真正的“活化石”。与其他鲸类一样,它原来也是陆地上的动物,由于环境变迁,再次回到水中。

20世纪50年代时,在长江中尚可见到1020只的较大白鳍豚群体,但此后白鳍豚的数量却急剧下降,首先在富春江、钱塘江绝迹,此后在汉江、鄱阳湖、洞庭湖也不再能见到它的身影。到80年代时,长江干流中还有42个群体,大约300多只,90年代初总数已不足200只,1999年的统计证实已经不足100只,仅残存在长江中游的枝城到南京一段,下降速度之快令人吃惊。

⑤威胁白鳍豚生存的主要原因是人类活动的增加,渔业、航运、水利等开发建设规模越来越大,大量的有毒有害工业废水排入江中,使长江水质不断恶化。由于长江沿岸农业发展的需要,围湖造田、近岸挖沙、江中炸鱼等经济活动不断增加,沿江湖泊绝大多数建立了坝闸等水利工程,将长江与连通的湖泊等隔开,破坏了白鳍豚的生存环境,截断了鱼类回游的通道,造成白鳍豚的食物来源减少。此外,还有沿江居民对于白鳍豚的捕杀,长江上的机动船的螺旋桨经常击中准备潜水转变方向的白鳍豚,用于捕猎刀鱼和鲥鱼的刺网上的滚钩,也常常误伤白鳍豚。

⑥由于白鳍豚的种群数量太少,已经到了灭绝的边缘,其危程度远远超过了大熊猫,迫切需要采取极为有效的保护措施,而易地保护则是保护白鳍豚的唯一选择和最后希望,这是国内外学术界在多年深入研究的基础上达到的共识。大多数科学家都认为,只有把尽可能多的白鳍豚捕捞起来,迁移到自然条件与长江接近的地方,禁止各种对其有害的人类活动,使其处于完全的保护之中,才有希望得到繁衍生息,并在将来合适的时候再返回长江之中。

⑦经过中国科学院水生生物研宂所等科研单位的深入研究,湖北省石首市的天鹅洲长江故道是实施这项计划的理想场所。天鹅洲故道是1972年长江自然截湾取直后形成的,全长21千米,面积14平方千米,位于湖北省石首市下游大约20千米处的长江北岸。这里水质洁净,无工业污染,鱼类资源丰富,而且故道形成以前就有白鳍豚分布。

⑧科学家们曾悲观预计长江中白鳍豚的数量不会超过50头,然而,现在看来还是“乐观”了。2006年底,一个由中、日、美、英、德和瑞士等国生物学、声学、环境学领域的专家组成的联合调查组宣布,他们运用先进监测仪器和研究分析方法,在宜昌至上海长达3336千米的江段中进行了为期38天的大规模野外考察,没有在长江中发现白鳍豚。因此,白鳍豚可能已成为被人类“灭绝”的第一种鲸类动物。

⑨在2000年前的《尔雅》里,白鳍豚就被称为“长江女神”。这是我国的祖先给予白鳍豚的最高美誉。但是,我们这代人,还有我们的子孙后代,还能看到这个美丽的女神吗?

(选自《百科知识》2007年第19期,有删节)

18.结合全文的内容,说说文章的标题好处:(2分)

                                                                            

19、第二段文字除了说明白鳍豚体形优美的特点,还重点说明了这样一个知识:(2分)

                                                                           

20.为了保护白鳍豚,专家们提出的方案及其科学依据是:(2分)

                                                                             

21.从语言标志的角度简述第五段文字说明白鳍豚濒临灭绝的原因的说明顺序:(2分)

                                                                              

22.从说明方法的角度简述文章是怎样说明白鳍豚濒临灭绝这一事实的:(2分)

                                                                             

23.阅读下面三则材料,回答问题:(2分)

2002714,武汉生命科学院人工环境下饲养的最后一头白鳍豚琪琪孤独地死去。

20078月,在安徽铜陵水段发现一个疑似白鳍豚的生物游弋在水面,并拍摄下了DV镜头。

联合国规定:在野生状态下,连续50年对一种生物无目击报告(需照片作为佐证),即可以判定此生物灭绝,我国在野生状态下自1994年起就没有对白鳍豚确切的目击报告。

①结合全文,说说你探究的结论:

                                                                               

②学校要开展“长江的珍宝·我爱白鳍豚”主题教育活动,请你设计一副对联式的标语:

                                                                               

六、(共12分)完成下面23-28小题。

                                                          

那日和友人一块去庐山游玩。庐山有一景点名曰三迭泉。那是庐山胜景之一。

当地人有言:不到三迭泉,枉为庐山客。可见是极有看头了。

几个人结伴由导游领着从五老峰下来。那导游先生坐在一凉亭处便不肯走了。说:去三迭泉来回14华里,只有一条山道可走。想看三迭泉,要再登四千级台阶。然后挥挥手:你们去吧。

我当时就傻眼了:四千级台阶!刚才爬一趟五老峰力气已快消耗尽了,再爬四千级台阶?

我仰天长叹,脸上显出无力回天的神情。友人却不管,径自往前赶了。

我一个人孤零零落在了后头。

独自歇歇停停地走着。却发现去往三迭泉的路上景色十分的秀美。极目远眺,茫茫云海疏淡出山的轮廓,宛若瑶池仙境。近处青山如黛,绿树成荫。人在山谷里走着,早把一个夏天抛在了脑后。只当是走进了一个清凉幽静的世界。特别是山涧里哗哗作响的流泉,迂回曲折地从一块块突兀迭起形态各异的山石间流过,时而安详,时而暴戾,时而如暖流涌动,时而如决堤狂潮,让你不得不为大自然的奇美造化惊叹不已,驻足流连。

我真是沉醉其间,乐而忘返了。心里哪还有什么三迭泉。

坐在山石上,我可以悠闲成山;涉水于清涧中,我可以明丽如水;牵一片白云走动,我便是天上的仙人,这才是旅游的心情呵!这旅游的兴致,哪里用得着刻意去装出来?!

突然觉得,游山戏水者若是你的心沉醉其中,那真是应了那句“一花一世界,一鸟一天堂”的。明明置身山水之中,怎可只有三迭泉才让你陶醉?

一片云在飘。有人说是风动,有人说是云动。其实那是你的心在动。

最美的景色是心情呵!

坐在一块状如卧龟的石头上小憩。头上是触手可及的天。前方是聚聚散散的云。两边兀立的是青山,拂面而过的是清风,耳边轰然作响的是流泉。这等景致你说应该叫什么呢?如果愿意,可不可以把它叫做“戏水崖”?

这样想着,我的心就如三月里翩跹的彩蝶了。再看那些行色匆匆赶着去看三迭泉的游客,心里就不免生出几分感慨:身边这么好的景色顾不得欣赏,却疲于奔命般认定一个三迭泉---旅游难道是在履行一种职责吗?

接近黄昏的时分,我的那些朋友满脸倦容回来了。一个个累得东倒西歪,连说话的气力也没有了。哪里还找得出旅游的那份浪漫和闲适?这时我便知道了:与我的朋友相比,我少看了一个三迭泉,但留在我心里的那个秀美的庐山,却是完整的了。

(作者:邓 皓,选自《课外美文》 )

24.结合全文,从文中摘录一个短语作为文章的标题:(2分)

                                                                             

25.前三段文字从当地人之言写起,突出了三迭泉                         的特点。并为                                                     埋下了伏笔。(2分)

26.这是一篇写景抒情的美文,我从这样的角度(自选一)来探究作者写景的艺术美。(2分)

①细腻多变,情韵丰富  ②想像夸张,物我相融  ③用词传神,比喻优美

                                                                             

                                                                              

27.本文中的句子简洁而意味深长,如:“一花一世界,一鸟一天堂”是说            

                                       ;“有人说是风动,有人说是云动。其实那是你的心在动。”的意思是                                                      2分)

28.我发现,作者虽少看一个三迭泉,但因多了这样一分人生感悟而别有收获:(2分)

                                                                             

                                                                            

29.有人说,“你不能左右天气,但你可以改变心情。”本文叙说的也是一个关于“心情”的故事。读了本文,我从本文受到的启示是:(2分)

                                                                          

                                                                          

七、(共50分)作文,完成下面第29小题。

30.作家刘心武这样说:“终点之美,属于优胜者;起点之美,属于每一个人,而自觉地进入起点并调动起自己的美来,也便是人生中的一种优胜。”每个人的成长,可能轰轰烈烈,可能平平淡淡,有过失败的考验,也有过成功的馈赠。或喜或悲,它们都是一种经历,于生命都是一种美丽。生命的美丽,在于坚强地走过坎坷。

请以“经历之美”为题,写一篇不少600字的文章,文体不限,不得出现真实的校名、人名,可用英文字母代替。


  评论这张
 
阅读(501)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018